Browsing All posts tagged under »על הקיר בבית סבתי«

סיפור קצר: "על הקיר בבית סבתי" – קטע מתוך רומן בכתובים בשם "שתיקת הצמחים" מאת לבנה מושון

פברואר 26, 2014 על ידי

1

על הקיר בבית סבתי (קטע מתוך הרומן בכתובים "שתיקת הצמחים", שיראה אור בהוצאת עם עובד) את סבתי גניה אהבתי משום פניה הרכים והעגולים, ושערותיה שהיו תלתלים אפורים ומתמרדים, ומשקפיה הקטנים והדקיקים, וידיה הקטנות, ורגליה הלבנות הנקיות, וקומתה הקטנה, כולה רזה ושבורה בקו המותניים מלידה ודרך הליכתה מתנדנדת קלות מצד אל צד, אבל חרוצה, ומהירה, וטורפת […]