Browsing All Posts filed under »סקר שירה«

תוצאות סקר ספרי השירה הטובים ביותר

אוקטובר 1, 2014 של

6

עוד סקר הגיע לסיומו – הפעם לגבי ספרי שירה. רבים התרעמו (ובצדק) שהשאלה המקורית הייתה "מהם ספרי החובה בתחום השירה". אני רוצה לנצל את את פרסום התוצאות כדי להתנצל על הניסוח – ברור לי שאין ספרות חובה, ואולי הייתי צריך לשאול שאלה לגבי ספרי השירה האהובים ביותר. אנסה לנסח בדיוק רב יותר בסקרים הבאים. התוצאות […]